signing contract

Hibah dan Wasiat merupakan dua elemen penting dalam undang-undang harta pusaka dalam konteks Islam dan Malaysia. Manakala ‘Hibah’ merujuk kepada pemberian harta tanpa balasan semasa hayat pemberi, ‘Wasiat’ pula adalah surat wasiat atau pesanan terakhir seseorang sebelum meninggal dunia berkenaan pembahagian harta benda mereka. Kedua-duanya memainkan peranan kritikal dalam menentukan bagaimana harta seseorang akan dibahagikan dan diberikan kepada waris atau penerima lain setelah kematian.

Sim & Rahman adalah salah satu firma guaman yang dipercayai di Malaysia dalam bidang hibah dan wasiat. Kami pakar dalam aplikasi ini dan dikenali sebagai “Peguam Orang Mati!” Hubungi kami sekiranya anda memerlukan bantuan atau pertanyaan mengenai perkara ini.

Jenis-jenis hibah

MENGAPA PILIH kami sebagai peguam anda untuk hibah & wasiat?

Efisien

Di Sim & Rahman, kami yakin efisiensi adalah segalanya. Menyelesaikan kes bagi klien kami dalam masa yang terpendek adalah janji dan dedikasi kami.

Profesionalisme

Kami adalah firma guaman yang menawarkan perkhidmatan undang-undang yang komprehensif, dan berkat keahlian kami, kami komited untuk memenuhi setiap keperluan undang-undang pelanggan kami dengan nasihat dan tindakan yang tepat.

Kecemerlangan Bukanlah Titik Akhir Kami

Kami bukan sahaja berhasrat untuk menjadi sebuah firma guaman yang terpuji, tetapi juga ingin menjadi rujukan peguam yang terpercaya di Malaysia dan di arena antarabangsa. Dedikasi kami adalah untuk menyediakan perkhidmatan yang tidak tertandingi kepada setiap klien kami.

Memerlukan bantuan undang-undang di Malaysia?

Sim & Rahman, sebuah firma guaman di Selangor, Malaysia, menawarkan kepakaran dalam menangani isu-isu komersial/korporat, penulisan wasiat, probat, surat pentadbiran, dan urusan transaksi hartanah. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan pandangan undang-undang yang profesional.